Официално Бизнесцентър - Руен е открит на 24.09.2001 г. Инстуционалното изграждане на Бизнесцентъра на местно ниво се изрази в създаването на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Партньори и съучредители в създаването на сдружението са: Община Руен, Бюро по труда - с. Руен, "Вулкан 2000" - ЕООД и физически лица.

 

Екипът

 • Тодор Димитров Тодоров
  Ръководител екип

 • Николай Димитров Николов
  Финансов консултант

 • Неджметин Сюлейман Юсуф
  Специалист информационни технологии

 • Емине Хамидова Шабанова
  Административен сътрудник

Център за Бизнес реализация на хората с увреждания - изнесен офис на "Бизнесцентър - Руен" намиращ се на ул. "Първи Май" 31

 

 • Meтфуние Халил Хасан
  Административен сътрудник

 • Oсман Хасан Хамза
  Административен сътрудник

Мисията на Бизнесцентър Руен е да работи по: Предоставяне възможности за повишаване нивото на местната предприемаческа култура, чрез обучения, семинари, работни срещи, презентации и др;

 • Подпомагане развитието на малкия, средния и фамилния бизнес на местно ниво;

 • Предлагане широк достъп до информационни услуги;

 • Оказване на консултантска помощ за стартиране и успешно развитие на собствен бизнес и подобряване ефективността на вече утвърдени фирми;

 • Подпомагане усилията на местната общност в областта на партнирането;

 • Участва активно в изграждането на нови бизнес отношения на местно ниво;

 • Осигурява пряк достъп до финансови средства ;

 • Стимулира създаването на нови работни места;

Целеви групи.

 • Микро и малки предприятия, имащи потенциал за развитие и разкриване на нови работни места;

 • Безработни с добри идеи за собствен бизнес;

 • Селскостопански производители, имащи интерес за създаване на собствени селскостопански производства;

 • Mалцинствени групи - за възможности за по - добра работа, за по - добри доходи и генериране на нови идеи;

 • Бизнесцентър - Руен управлява схема за микрофинансиране на обща стойност 100 000 долара. Тя действа под формата на финансов лизинг и средствата по нея се отпускат за закупуване на производствено обурудване, селскостопанска техника и съоръжения за предоставяне на услуги.

С помоща на Бизнесцентър - Руен, идеите на местното население ще се превърнат в бизнес, който ще генерира добри доходи.