Бизнесцентър - Руен е създаден по Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), на Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програма на ООН за развитие (ПРООН) през месец април 2001 г. Той е един от 40 - те Бизнесцентъра, които оформят широка бизнес мрежа в страната и работи за утвърждаване на правилно функционираща бизнес среда в Руенска община. Насърчаването и развитието на частния сектор в селскостопанските райони, подкрепа на микро и малките предприятия, фамилния бизнес, привличане на чужди инвеститори, повишаване ръста на заетост са едни от основните цели на проекта.

От началото на 2003 г. е регистрирана "Национална мрежа за бизнес развитие" (НМБР), чиито член е Бизнесцентър - Руен. Тя е асоциация на Бизнесцентровете работещи по проект JOBS. Дейността на мрежата е свързана с разпространението на досегашните успешни практики на проекта и постигане на по - голяма ефикасност в работата с малкия и среден бизнес, чрез увеличаване на обхвата от предоставяните им услуги.

През 2006 г. Бизнес център – Руен е партньор на Форум за развитие на предприемачеството при реализирането на проект по Програма АУПТ на МТСП пълен текст

.

Проект JOBS

Министерство на труда и социалната политика

Областна администрация

Община Руен

Направено в България

Магазин за подаръци

 ©2004 BC Ruen. Webmaster : Н. Сюлейман

начало | обратна връзка | е-поща