При нас се предлагат разнообразни информационни и бизнес услуги. Предоставят се консултации в различни области на управлението и маркетинга. Осигурява се достъп до информация за пазари по интернет и възможности за установяване на контакти с български и чуждестранни фирми.

За да изпълни мисията си БЦ - Руен ще преследва своите цели, като предоставя следните услуги:

Консултации:

 • Маркетинг и мениджмънт - предлага на своите клиенти качествени и разнообразни бизнес услуги, включващи: разработка на стратегия за управление на малки фирми. Маркетингови проучвания за произведени стоки и предлагани услуги в района, страната и чужбина.

 • Финанси и кредит - улеснен достъп до кредити за целевите групи. Посредничество пред банкови и кредитни институции и сродни организации за отпускане на инвестиционни, оборотни и потребителски кредити.

 • Счетоводни - водене на счетоводство на малки и средни фирми, посредничество при одиторски заверки. Годишно счетоводно приключване и др.

 • Разработка на бизнесплан - консултации, оказване на помощ по набиране на информация за съставяне на бизнес план. Пълна изработка на бизнес план. Бизнесплан по лизингова схема. Бизнесплан по САПАРД. Бизнесплан за кандидати по микрокредитиране

Офис услуги

 • Текстообработка

 • Технически услуги

 • Електронна поща

 • Делова кореспонденция

 • Рекламни материали

 • Дизайн на уеб - страница
   

Информационни услуги

 • Пълен достъп до Интернет

 • Информация за пазари в страната и чужбина

 • Обмен на информация с други фирми и организации

 • Информационни услуги по заявка на клиента

 • Доставка на интернет

Обучения:

 • Компютърна грамотност

 • Оператор на компютър

 • Сътрудник в малък и среден бизнес

 • Офис - секретар

 • Езикови курсове

 • Започнете собствен бизнес

 • Започнете собствен туристически бизнес

 • Според интереса на клиента

Финансов лизинг Бизнесцентър - Руен предоставя две форми на финансов лизинг:

 • Лизинг за стартиращи и действащи фирми (още информация)

 • Лизинг за безработни регистрирани в Бюрото по труда (още информация)

За да получите подробна информация Ви очакваме в Бизнесцентър - Руен!